Akcie a zľavy

67,76 € s DPH 104,24 €
56,47 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

35,91 € s DPH 57,00 €
29,93 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

29,64 € s DPH 52,00 €
24,70 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

34,20 € s DPH 42,74 €
28,50 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

18,00 € s DPH 22,50 €
15,00 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

45,90 € s DPH 54,00 €
38,25 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

10,84 € s DPH 16,68 €
9,04 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

29,70 € s DPH 49,50 €
24,75 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

11,95 € s DPH 14,94 €
9,96 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

Reklamačné podmienky

Reklamácia sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho / Obchodného zákonníka a Zákonov na ochranu spotrebiteľa § 250/2007 Z.z. a 102/2014 Z. z. Kupujúci je povinný pri prebraní si tovar riadne prezrieť/skontrolovať. V prípade oprávnenej / preukázanej vady tovaru, na ktorú sa vzťahuje záruka, má Kupujúci právo na jeho bezplatnú opravu alebo výmenu. Reklamáciu kupujúci uplatňuje u Predávajúceho.

Predávajúci rozhodne o reklamácii ihneď, v zložitých prípadoch do 3 pracovných dní, v odôvodnených prípadoch, najmä ak je potrebné odborné posúdenie vady, najneskôr do 30 dní od prijatia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty má zákazník právo na výmenu za nový výrobok alebo odstúpenie od zmluvy. O výsledku reklamácie bude zákazník informovaný bezprostredne po ukončení reklamačného konania e-mailom a zároveň mu bude prostredníctvom e-mailu, resp. doporučenou poštou doručený reklamačný protokol.

Pri uplatňovaní reklamácie je kupujúci povinný predložiť číslo dokladu o kúpe tovaru a písomne oznámiť podstatu vady tovaru. Kupujúci bude emailom alebo telefonicky informovaný o spôsobe riešenia reklamácie:

  1. Ak to povaha produktu dovoľuje a kupujúci vie fotkami alebo videom preukázať poruchu, napr. poslaním na email, nevyžadujeme zaslanie produktu na sídlo spoločnosti. Rovno posielame nový produkt výmenným balíkom, tzn. poškodený tovar kupujúci odovzdá tomu kuriérovi, ktorý rovno prinesie nový funkčný produkt.
  2. V ostatných prípadoch je kupujúci povinný doručiť tovar spolu s príslušenstvom na adresu prevádzky internetového obchodu, ale nie formou dobierky. Reklamovaný tovar zaslaný dobierkou predávajúci nemôže prevziať. V prípade zasielania tovaru je kupujúci povinný uskutočniť všetky úkony potrebné na ochranu tovaru pred poškodením počas prepravy.

Menu