Akcie a zľavy

10,84 € s DPH 16,68 €
9,04 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

11,95 € s DPH 14,94 €
9,96 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

35,91 € s DPH 57,00 €
29,93 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

34,20 € s DPH 42,74 €
28,50 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

18,00 € s DPH 22,50 €
15,00 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

45,90 € s DPH 54,00 €
38,25 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

O nás

EL – AG spol. s r.o. pôsobí na slovenskom trhu dodávok a montáží elektrických silnoprúdových zariadení od roku 1997. Zabezpečuje pre svojich zákazníkov dodávku a montáž elektrotechnických zariadení na kľúč, od spracovania projektovej dokumentácie, cez montážne práce, dodávku zariadení, po odborné skúšky a prehliadky.

Počas týchto rokov si vybudovala svojim prístupom k realizáciám a ochotou k riešeniu problémov u zákazníkov dobré meno. Zabezpečovala dodávky v rôznych oblastiach strojárenského a dopravného priemyslu ako aj v poľnohospodárstve. Realizovala a aj v súčasnosti realizuje dodávky transformátorových staníc, napájanie výrobných technológií, osvetlenie a silové napájanie výrobných, skladových a kancelárskych priestorov. Takisto výrobu, dodávku a montáž rozvádzačov a kompenzačných rozvádzačov.
Naša spoločnosť disponuje tímom kvalifikovaných pracovníkov s dlhoročnými skúsenosťami pri dodávke, montáži, vykonávaní odborných prehliadok a odborných skúšok a uvádzaní energetických zariadení do prevádzky.

Hlavným predmetom činnosti spoločnosti sú:

  • Výroba technických zariadení elektrických – rozvádzače NN do 5000 A
  • Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení s napätím do 1000 V vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu a v objektoch s nebezpečenstvom výbuchu.
  • Montáž, oprava a údržba elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu. 
  • Odborné prehliadky a odborné skúšky elektrických zariadení bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov v objektoch bez nebezpečenstva výbuchu.

V roku 2017 sme sa rozhodli rozšíriť našu obchodnú činnosť o veľko- a maloobchodný predaj svietidiel a LED svetelnej techniky. Spolupracujeme s etablovanými výrobnými a obchodnými spoločnosťami v tomto segmente na európskom trhu, ktoré sú zárukou kvalitných výrobkov z hľadiska dizajnu aj životnosti.


Menu