Akcie a zľavy

10,84 € s DPH 16,68 €
9,04 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

11,95 € s DPH 14,94 €
9,96 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

35,91 € s DPH 57,00 €
29,93 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

34,20 € s DPH 42,74 €
28,50 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

18,00 € s DPH 22,50 €
15,00 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

45,90 € s DPH 54,00 €
38,25 € bez DPH
Časovo obmedzená ponuka

Dodacie podmienky

Tovar sa doručuje kuriérskou službou SPS -Slovak Parcel Service s.r.o. . Kuriérska služba telefonicky kontaktuje a dohodne miesto a čas prevzatia tovaru. Ceny doručenia sú nasledovné:

Hmotnosť zásielky Sadzba bez DPH
do 2 kg 2,60 €
do 10 kg 2,90 €
do 20 kg 3,60 €
do 30 kg 4,90 €
do 40 kg 6,50 €
nad 40 kg Zľava 50 % z platného cenníka SPS

Za dobierku do 2.000,-€ sa účtuje poplatok 0,70 €, od 2.000,-€ do 3.300,-€ sa účtuje poplatok 1,25 €.

Lehota doručenia tovaru príjemcovi pri tovare označenom skladom je maximálne 4 pracovné dni od jeho objednania, pokiaľ nie je dohodnuté inak. V prípade, že sa tovar nenachádza na sklade, zákazník bude o tom upovedomený telefonicky alebo emailom.

Pri vyexpedovaní tovaru je kupujúci informovaný, aby sa mohol pripraviť na prevzatie tovaru. Internetový obchod sa zaväzuje dodať tovar kupujúcemu na adresu, ktorú uviedol v objednávke ako miesto doručenia.

Spoločnosť SPS prevádza tri pokusy o doručenie. O každom neúspešnom pokuse Vás spoločnosť SPS informuje prostredníctvom oznámení. Pokiaľ nie je ani tretí pokus úspešný, produkt bude vrátený späť.

Je dôležité skontrolovať balík dôkladne pred prevzatím. Pokiaľ je to možné zdvihnite balíček, aby ste zistili, či nie je viditeľné poškodenie. Pri dodávaní sklenených produktov je obzvlášť dôležité skontrolovať jeho obsah a to ľahkým pohybom, aby sme zistili, že v balíku nie je rozbité sklo. Pokiaľ máte podozrenie, že je balík poškodený, je vašou povinnosťou o tom informovať SPS pred prevzatím balíku.

Pri preberaní zásielky od kuriéra je kupujúci povinný v prítomnosti kuriéra skontrolovať obal a obsah zásielky. V prípade, že je obal zásielky, resp. obsah zásielky poškodený alebo neúplný, je kupujúci povinný takúto skutočnosť zapísať do preberacieho protokolu a následne, bez zbytočného odkladu, oznámiť Predávajúcemu. V opačnom prípade nemôžu byť dodatočné reklamácie uznané.


Menu